Tan Malaka: Dari Penjara ke Penjara

Tan Malaka memang hebat. Dengan membaca tulisannya, “Dari Penjara ke Penjara” jilid 1-3, saya jadi mengerti tentang sejarah pergerakan dan perjuangan revolusi di Asia. Saya jadi mengerti apa itu dialektika dan pertentangan kelas antara Kapitalis dengan Proletarian. Pantas saja Tan Malaka dikenal sebagai Bapak Republik.

Continue reading